KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Vizyon

Alanında akademik olarak yetkin, gelişen bilim ve teknoloji düzeyi ile uyumlu, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek akademisyenler ve iş sektörlerine profesyoneller yetiştiren, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlayan ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik eden bir kurum olmaktır.

Misyon

Bilim ve teknolojiyi öncelik alan ve onu insanlığın faydasına kullanan, etik değerlere sahip, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktılarıyla güncel toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarda bulunan, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.