Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

VİZYONUMUZ:ileri ve uluslararası düzeyde, ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, gelişen teknoloji ve piyasanın ekonomik gereklerini bilen, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan ve daha az harcayan bilim dünyasının seçkin bir kurumu olmaktır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı